چهارمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

عنوان مقاله ارائه شده: تاثیر پیام های منفی کاربران بر نگرش مثبت به برندها ارائه توسط: امیر حسین سلیمانی | دانشجوی مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما تاریخ ارائه: دوشنبه 27 مردادماه 1399

سومین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

عنوان مقاله ارائه شده: مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت رسانه ارائه توسط: آقای دکتر محمدیان | عضو هیأت علمی پژوهشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تاریخ ارائه: 6 مرداد ۱۳۹۹

دومین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

عنوان مقاله ارائه شده: اشتراک اخبار به عنوان فرمی از اعتباریابی اجتماعی ارائه توسط: سرکار خانم خلقتی | دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران تاریخ ارائه: دوشنبه ۱۶ تیرماه