پانزدهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی

فیلم کامل جلسه پانزدهم باشگاه مقاله خوانی رسانیوم * اولین دوره فصل جدید باشگاه مقاله‌خوانی؛ با موضوع «بازاریابی سیاسی» – (قسمت دوم) عنوان مقاله این جلسه: تحلیل عوامل موفقیت در بازاریابی سیاسی ارائه توسط: جناب آقای محمدمهدی حسین‌زاده | کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تاریخ ارائه: ۲۸ تیرماه 1400 با مشارکت هسته پژوهشی بازاریابی سیاسی مرکز […]

چهاردهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

عنوان مقاله این جلسه: ارتباطات بازاریابی در بازاریابی سیاسی (ایده‌های این کاندیدا به فروش می‌رسد) ارائه توسط: سروش سیاری | دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران؛ مدرس و پژوهشگر بازاریابی سیاسی تاریخ ارائه: 17 خردادماه 1400 با مشارکت هسته پژوهشی بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

سیزدهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

عنوان مقاله ارائه شده: تحلیل محتوای کیفی جهت‌دار؛ تشریح مبانی و فرایند تجزیه و تحلیل داده ها ارائه توسط: جناب آقای سعید قنبری | دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران تاریخ ارائه: دوشنبه 30 فروردین 1400

دوازدهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

عنوان مقاله ارائه شده: قدرت الگوریتمی؛ فرهنگ وب مشارکتی و ناخودآگاه تکنولوژیک ارائه توسط: خانم عودلاجانی | کارشناس ارشد ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی تاریخ ارائه: دوشنبه 18 اسفند 1399

یازدهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

عنوان مقاله ارائه شده: تأثیر استفاده از رسانه‌ها بر درک ریسک‌های عمومی (روش فراتحلیل) | 2020 ارائه توسط: سرکار خانم محمودیان | دانشجوی مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما تاریخ ارائه: دوشنبه 27 بهمن 1399

دهمین جلسه باشگاه مقاله خوانی

عنوان مقاله ارائه شده: مسلح سازی اطلاعات؛ لزوم امنیت شاختی ارائه توسط: میثم رمضانعلی | دانشجوی مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما زمان برگزاری: دوشنبه 6 بهمن 1399

هشتمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

عنوان مقاله ارائه شده: داده‌های کاربران به عنوان منابع عمومی؛ پیامدها برای تنظیم مقررات رسانه‌های اجتماعی ارائه توسط: دکتر سمیه لبافی | عضو هیئت علمی پژوهشگاه ایرانداک تاریخ ارائه: دوشنبه 19 آبان 1399

هفتمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

عنوان مقاله ارائه شده: کاربرد مدل درگیری-استدلالی در تبلیغات برای انتخابات سیاسی ارائه توسط: دکتر محمد علی حکیم آرا | عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما تاریخ ارائه: دوشنبه 28 مهرماه 1399

ششمین جلسه باشگاه مقاله خوانی رسانیوم

عنوان مقاله این جلسه: مطالعه طولی تاثیرات استفاده از اینترنت بر به‌زیستی کاربران ارائه توسط: امیر بایروند | کارشناسی ارشد مدیریت رسانه تاریخ ارائه: دوشنبه 7 مهرماه 1400