خانواده رسانیوم

تجربه متفاوت از محیط کاری

حال خوب کار گروهی

تعهد

خلاقیت

یادگیری و پیشرفت

خانواده ما

دکتر سیاوش صلواتیان
سیاوش صلواتیان
فهیمه
فهیمه زمانیان
عزیزیان
حمید عزیزیان
فاطمه سادات
فاطمه سادات محمودیان
لیدا
لیدا کرمی
ایزدی
علی ایزدی
مائده
مائده جهانگیر
جواهریان
حمیدرضا جواهریان
توکلی
سید نادر توکلی
زهرا
زهرا شهرابی
میرمحمدی
سید علیرضا میرمحمدی
شریفی
فاطمه شریفی
نرگس
نرگس لکی
عابدی
فاطمه عابدی
فاطمه عابدی
فاطمه عابدی

برای رسانیومی شدن رسانه‌ای باشید.

رسانیوم مجموعه دانش‌بنیان که با جمعی از اساتید، فار‌التحصیلان و دانشجویان رشته‌های ارتباطات و رسانه تشکیل شده؛ و برای ارتقای زیست‌بوم رسانه‌ای کشور تلاش می‌کند.