چگونه بازاریابی عمومی با تحلیل داده عوض میشود؟

مشکلات روابط‌عمومی پس این صنعت کجای راه را اشتباه رفته است؟ در حقیقت، روابط‌عمومی یک کسب وکار ساده است. محوریت اصلی روابط‌عمومی، اثرگذاری است؛ این‌که کدام کانال‌ها شما را به مخاطبانتان می‌رسانند و مخاطبان هدف با کدام داستان‌ها به بهترین نحو همراه شما می‌شوند. اما در سال‌های اخیر در مقایسه با بازاریابی که بسیار هدفمندتر […]

ارزش های خبری برای آژانس های روابط‌عمومی چه اهمیتی دارند؟

ممکن است شرکت شما به داشتن یک آژانس روابط‌عمومی اکتفا کند تا اخبار شما را در صدر مطالب خبری نگه‌دارد. با این حال، داشتن پوشش خبری تضمین‌شده در رسانه‌ها همیشه به این سادگی نیست. با اینکه یک آژانس روابط‌عمومی قطعاً می‌تواند برند شرکت شما را با اتاق‌های خبر مرتبط کند، شرکت شما نیز برای کسب […]