استفاده از خبرخوان در واشنگتن‌پست برای مرور سریع اخبار

تیم علوم‌ داده‌ای اکوباکس (Echobox)، در پژوهشی به دنبال یافتن پاسخ پرسشی ساده بودند: آیا گنجاندن شکلک‌ها (Emojis) در پست‌های فیس‌بوک(FaceBook) ارجاع ترافیک را برای ناشران افزایش می‌دهد؟ پاسخ این پرسش، پیچیده‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم.در این مقاله، 4 توصیه کلیدی به شما، پیرامون استفاده از شکلک‌ها (Emojis) خواهیم داشت. اگر تا […]