کجا باید برم؟! قم – پردیسان

کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: قم – پردیسانمعرفی دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه ادیان و مذاهب از زبان: حجت‌الاسلام سید محمدرضا نوابرئیس دانشکده

کجا باید برم؟! دانشگاه آزاد

کجا باید برم؟! ️   مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: دانشگاه آزادمعرفی رشته‌های علوم ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی از زبان: دکتر اکبر نصراللهیرئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

کجا باید برم؟! بلوار دانشگاه

 کجا باید برم؟! مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: قم – بلوار دانشگاهمعرفی گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع) از زبان: دکتر سید محمدعلی غمامیمدیر گروه

کجا باید برم؟! اتوبان شهید بابایی

کجا باید برم؟! مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: اتوبان شهید باباییمعرفی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین (ع) از زبان: دکتر مهدی سیاوشیرئیس دانشکده

کجا باید برم؟! قم، بلوار امین

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: قم – بلوار امینمعرفی دانشکده دین و رسانه دانشگاه صداوسیما از زبان: دکتر سیدمحمد موسوی‌مهررئیس دانشکده دین و رسانه

کجا باید برم؟! بهارستان

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: بهارستانمعرفی رشته ارتباطات دانشکده رفاه از زبان: دکتر زهرا طاهری‌پوررئیس دانشکده رفاه

کجا باید برم؟! پل گیشا (2)

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️   مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: پل گیشا (۲)معرفی گروه مدیریت رسانهدانشکده مدیریت دانشگاه تهران از زبان: دکتر طاهر روشندلعضو هیئت‌علمی و مدیر بخش مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کجا باید برم؟! دهکده المپیک

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️   مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: دهکده المپیکمعرفی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعیدانشگاه علامه طباطبایی (ره) از زبان: دکتر هادی خانیکیعضو هیئت علمی گروه مطالعات ارتباطی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)