بازاریابی مبتنی بر قصد؛ ایده‌ای برای کسب و کارهای حوزه مطبوعات و نشر دیجیتال:
چگونه Red Ventures با تمرکز بر فروش محصولات ارزشمند به شرکت بزرگ تحلیلی-خبری تبدیل شد؟

در حال حاضر، Red Ventures با 2 میلیارد دلار درآمد سالانه، ارزش تقریبی 11 میلیارد دلار و به طور متوسط 751 میلیون بازدید ماهیانه -با توجه به اندازه‌گیری ComScore- یکی از بزرگ‌ترین ناشران دیجیتال ایالات متحده است.اما، چگونه این شرکت با تمرکز بر فروش محصولات ارزشمند به مخاطبان خاص(niche audiences) به یک شرکت بزرگ تحلیلی-خبری […]