کجا باید برم؟! میدان فردوسی

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: میدان فردوسیمعرفی رشته‌های کارشناسی ارشد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره از زبان: دکتر امیدعلی مسعودیرییس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

کجا باید برم؟! پل مدیریت

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: پل گیشا (۱) معرفی رشته کارشناسی ارشد ارتباطات دانشکده علوم اجتماعیدانشگاه تهران از زبان: دکتر عبدالله بیچرانلوعضو هیئت علمی گروه ارتباطات و معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کجا باید برم؟! پل مدیریت

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: پل مدیریت معرفی کارشناسی ارشد پیوسته معارف‌اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) از زبان: دکتر محمدهادی همایون، رئیس دانشکده ️ با رسانیوم همراه باشید تا در روزهای آینده با دیگر […]