شماره هفتم «مکث» منتشر شد!

شماره هفتم «مکث» منتشر شد! مکث، توقفی برای بیشترین‌ها اهم مطالب این شماره: روابط تحلیلگر چیست؟ استراتژی منعطف، مهمترین بخش روابط‌عمومی آزمون ملی شایستگی ارتباطات (NCAT) احساسات و چرایی اهمیتروابط‌عمومی هفت روش برای استفاده از وب‌سایت به عنوان ابزار روابط‌عمومی فضای تاریک: آنچه که هر متخصص روابط‌عمومی باید بداند یک مکث کوتاه اما عمیق روی […]