شماره اول «گرا» منتشر شد!

رسانه‌های اجتماعی، شمشیری دولبه؛ چگونه از شبکه‌های اجتماعی برای روابط‌عمومی بهره ببریم؟ اهم مطالب این شماره: روابط‌عمومی در سال 2022 «متاورس» ابزاری برای بازطراحی تهاجمی کمپین‌های روابط‌عمومی «تجارت اجتماعی» همگرایی رسانه‌های اجتماعی اصول روابط‌عمومی در دوران حاضر توییتر، منبعی در روابط رسانه‌ای جاده‌هایی به هیچ جا! سه افسانه‌ای که رسانه‌ها به شما می‌گویند… آموزش رسانه […]

شماره پنجم تب‌وتاب نوآوری منتشر شد!

فصل تب‌وتاب نوآورانه: در  شماره پنجم تب‌وتاب نوآورانه می‌خوانیم: لایو! تازه‌های رسانه‌ای چالشانه‌های رسانه‌ای سبک زندگی دیجیتال ادامه مقاله

شماره چهارم تب‌وتاب نوآوری منتشر شد!

فصل تب‌وتاب نوآورانه در شماره چهارم تب‌وتاب نوآوری می‌خوانیم: لایو! تازه‌های رسانه‌ای  چالشانه‌‎های رسانه‌ای  سبک زندگی دیجیتال ادامه مقاله

شماره سوم تب‌وتاب نوآوری منتشر شد!

شروع تب‌وتاب نوآورانه در شماره سوم تب‌وتاب نوآوری می‌خوانیم:  لایو! تازه‌های رسانه‌ای چالشانه‌های رسانه‌ای سبک زندگی دیجیتال اینجا کلیک کنید

تب‌و‌تاب نوآوری منتشر شد!

شروع تب‌وتاب نوآورانه! در شماره اول تب‌وتاب نوآوری می‌خوانیم: لایو! تازه‌های رسانه‌ای  چالشانه‌های رسانه‌ای سبک زندگی دیجیتال اینجا کلیک کنید