برگزاری دوره‌های مستقل و سفارشی در:
آکادمی

دوره‌های مستقل

دوره‌هایی که به صورت عمومی برگزار شد و به تنهایی و بدون همکاری با دیگر ارگان‌ها برزگرا شد.

دوره‌های سفارشی

این دوره‌ها به سفارش یک ارگان برگزار شد که یا به صورت عمومی بود یا مخصوص به کارکنان سفارش‌دهنده بود.

دوره پژوهش کیفی دکتر گیویان

بهمن 1400 این دوره در ده جلسه برگزار شد. 

نفر شرکته کننده
ساعت فیلم آموزشی
جلسه

Lucien Piccard

Black Dial Rose SS $63.98

Red Line

APEX12 Chronograph $68.98

BUY ONLINE NOW & GET 15% OFF!

Aenean quis enim ornare, dapibus dui sed, tristique lacus. Morbi ac mauris egestas.

+880 1618 542594

Latifpur, Bogra, Bangladesh

info@bdthemes.com