حراج!

دوره فوت‌وفن مقاله‌نويسی

آموزش نگارش دستاورد یک کار تحقیقاتی در قالب مقاله علمی ضروری است. این دوره درصدد است تا راهکارهای مناسب نگارش مقالات علمی-پژوهشی را بر اساس استانداردهای معتبر دنیا به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و علاقه‌مندان به پژوهش ارائه کند.

مقاله‌نویسی همواره یکی از دغدغه‌های دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی بوده است. طبعاً نگارش مقالات علمی امتیاز بزرگی برای دانشجویان محسوب شده و در نظام آموزش عالی کشور ما، نگارش مقاله علمی-پژوهشی جایگاه ویژه‌ای دارد. با این حال به دلیل ساختار غیرمطلوب آموزشی در کشور، هیچگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی شیوه صحیح مقاله‌نویسی آموزش داده نمی‌شود و معمولاً دانشجویان علاقه‌مند به پژوهش با ابهام فراوان در این مسیر مواجه بوده که تبعات این ابهام غالباً سرخوردگی دانشجو و بی‌انگیزگی او را به همراه دارد. بر همین اساس آموزش نگارش دستاورد یک کار تحقیقاتی در قالب مقاله علمی ضروری است. این دوره درصدد است تا راهکارهای مناسب نگارش مقالات علمی-پژوهشی را بر اساس استانداردهای معتبر دنیا به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و علاقه‌مندان به پژوهش ارائه کند.

توضیحات

مقاله‌نویسی همواره یکی از دغدغه‌های دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی بوده است. طبعاً نگارش مقالات علمی امتیاز بزرگی برای دانشجویان محسوب شده و در نظام آموزش عالی کشور ما، نگارش مقاله علمی-پژوهشی جایگاه ویژه‌ای دارد. با این حال به دلیل ساختار غیرمطلوب آموزشی در کشور، هیچگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی شیوه صحیح مقاله‌نویسی آموزش داده نمی‌شود و معمولاً دانشجویان علاقه‌مند به پژوهش با ابهام فراوان در این مسیر مواجه بوده که تبعات این ابهام غالباً سرخوردگی دانشجو و بی‌انگیزگی او را به همراه دارد. بر همین اساس آموزش نگارش دستاورد یک کار تحقیقاتی در قالب مقاله علمی ضروری است. این دوره درصدد است تا راهکارهای مناسب نگارش مقالات علمی-پژوهشی را بر اساس استانداردهای معتبر دنیا به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و علاقه‌مندان به پژوهش ارائه کند.

توضیحات تکمیلی

تعداد سرفصل‌ها

9

مدرس

دکتر اسماعیل سعدی‌پور

مدت زمان تقریبی

15 ساعت