بخش‌های ما

بازوی صوتی_تصویری رسانیوم، با هدف ارائه محتواهای علمی و جذاب  در قالب‌های رسانه‌های نوین.

بازوی آموزشی رسانیوم با هدف ارتقای سطح علمی دانشجویان اساتید و علاقه‌مندان حوزه علوم ارتباطات.

رویدادها

برگزاری رویدادهای حوزه ارتباطات و رسانه به صورت خلاق.

بازوی محتوایی رسانیوم و با هدف تولید محتوای متنی در قالب تدوین و تالیف متون علمی و تخصصی در حیطه ارتباطات.

یاربوم

مشاوره و راهنمایی در حیطه دانش‌ ارتباطات مختص به دانشجویان و علاقه‌مندان این حوزه. 

روابط‌عمومی

تبلیغات و معرفی رسانیوم در بسترهای موجود. 

بازوی پژوهشی رسانیوم با هدف توانمندسازی بازیگران رسانه‌ای در مواجهه با مسائل و حل پژوهش‌های کاربردی.

رسانولوژی

بررسی علمی کارهای رسانه‌ای.

رصد جدیدترین مطالب علمی حوزه ارتباطات و رسانه.

مدیر بخش‌ها

سیاوش صلواتیان

مدیر مجموعه

دکتری مدیریت رسانه، عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه صداوسیما.

فهیمه زمانیان

مدیر داخلی

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه صداوسیما.

فاطمه سادات محمودیان

مدیرعامل

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه صداوسیما.

مائده جهانگیر

مدیر روابط‌عمومی

کارشناسی ارشد علوم شناختی و رسانه از موسسه آموزش عالی علوم شناختی.

علی ایزدی

مدیر برگزاری رویداد

کارشناسی ارشد تبلیغات تلوزیونی از دانشگاه صداوسیما.

حمید عزیزیان

مدیربخش کارخانه تولید محتوا

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه صداوسیما،

حمیدرضا جواهریان

مدیر بخش آکادمی

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه از دانشگاه علامه طباطبایی.