سرفصل سوم

ابزارها و مهارت‌های مدیریت منابع علمی با تاکید بر نرم‌افزار EndNote

زمان:

03:07:08

مدرس:

دکتر داوود مهرابی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی