سرفصل سوم:

آشنایی با نگارش مقالات پژوهشی: مقدمه‌نویسی، مشارکت نظری، ضرورت و اهمیت، نتایج و…

مدت زمان:

8ساعت

مدرس:

دکتر اسماعیل سعدی‌پور

استاد تمام گروه روان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی