به زودی بارگذاری می‌شود!

سرفصل پنجم

ابزارها و مهارت‌های افزایش تأثیرگذاری و رویت‌پذیری پژوهش‌ها

زمان:

03:00:00

مدرس:

زهره مقیسه
دانشگاه علم و صنعت