به زودی بارگذاری می‌شود!

سرفصل سوم

ابزارها و مهارت‌های مدیریت منابع علمی با تاکید بر نرم‌افزار EndNote

زمان:

03:00:00

مدرس:

دکتر داوود مهرابی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی