به زودی بارگذاری خواهد شد

سرفصل اول

ابزارها و مهارت‌های علم‌سنجی: مروری بر شاخص‌های استناد و اعتبار

زمان:

3:00:00

مدرس:

دکتر سپیده فهیمی فر
دانشگاه تهران