سرفصل اول

ابزارها و مهارت‌های علم‌سنجی: مروری بر شاخص‌های استناد و اعتبار

زمان:

2:59:17

مدرس:

دکتر سپیده فهیمی فر
دانشگاه تهران