دانشگاه علامه طباطبایی و دفتر منطقه‌ای یونسکو در ایران برگزار می‌کنند:

دوره آنلاین

روزنامه‌نگاری و هوش مصنوعی

چرا
هوش مصنوعی مهم, روزنامه‌نگاری و هوش مصنوعی دارای اهمیت, این دوره برای فارسی‌زبانان حائز اهمیت
است؟

ناگزیری از تغییر

هوش مصنوعی به سرعت در حال دگرگون کردن روزنامه‌نگاری معاصر است و به همین دلیل روزنامه‌نگاران در سراسر دنیا ناگزیر باید به سواد هوش مصنوعی مجهز شوند. اتوماسیون و الگوریتم‌ها مسیرهای جدیدی در دنیای روزنامه‌نگاری برای رقابت بر سر تولید محتوا باز کرده‌اند. برای باقی ماندن در این میدان یک روزنامه‌نگار باید هوش مصنوعی را بشناسد و بداند که چگونه می‌تواند از آن برای ارتقای عملکرد حرفه‌ای خود بهره بگیرد.

نابرابر بودن رقابت

روزنامه‌نگاران فارسی‌زبان در صحنه این رقابت در موقعیتی نابرابر قرار دارند. جهانی- محلی شدن تولید، توزیع و مصرف محتوا در دنیای جدید از سویی روزنامه‌نگاران را با نیازهای جدید مخاطبانی رو به رو کرده که نیازهای رسانه‌ای خود را از بازاری به وسعت جهان تامین می‌کند و ذائقه‌ای دگرگون شونده و متفاوت دارند و از سوی دیگر انبوهی از اطلاعات که هر لحظه در بستر رسانه‌های آنلاین در حال تولید و انتشار است و استخراج، سازماندهی و تحلیل آن با روش‌های سنتی روزنامه‌نگاری ممکن نیست. آشنایی با هوش مصنوعی و ابزارهای آن می‌تواند به کمک روزنامه‌نگار فارسی زبان بیاید و امکان رقابت در این دنیای به شدت متحول رسانه‌ای را برای او فراهم کند.

ما در این دوره به دنبال چه هستیم؟

اهداف دوره

ارتقای آگاهی روزنامه‌نگاران و دانشجویان ارتباطات

از هوش مصنوعی، کاربردها و مفاهیم وابسته به آن برای پوشش دقیق و همه‌جانبه مباحث مرتبط با هوش مصنوعی و زمینه‌های اجتماعی آن


ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاران

از طریق آشنایی با ابزارهای هوش مصنوعی تخصصی مورد استفاده در حوزه روزنامه‌نگاری و تولید محتوا
اهداف دوره
روزنامه‌نگاری و هوش مصنوعی
چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت کنند؟

مخاطبان دوره

روزنامه‌نگاری و هوش مصنوعی

فرایند شرکت در دوره

زمان‌بندی دوره

اساتید دوره

اجرا و برگزاری دوره برعهده مجموعه آموزشی و پژوهشی رسانیوم است.