happy birthday resanium

happy birthday resanium

وقتی به دوران قبل از رسانیوم فکر می‌کنم چیزی به ذهنم نمی‌رسه. دنیای بدون رسانیوم قابل تصور نیست! 

ما هیچ تصویری از دنیای قبل رسانیوم و زنددگی قبل از رسانیوم نداریم(:

بیشتر بخوانید
خرداد 1399
31 December 2018
تایم لاین مورد 2

تایم لاین مورد 2

من محتوای مورد جدول زمانی است برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. آرامش فوق العاده تمام روح من را به دست آورده ام، مثل این صبح‌های خوشایند بهار که من با تمام قلبم لذت می برم. من تنها هستم و احساس لذت بردن از وجود در این نقطه، که برای سعادت روح مانند من ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید
ایتم  3 - طول عنوان

ایتم 3 - طول عنوان

من محتوای مورد جدول زمانی است برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. آرامش فوق العاده تمام روح من را به دست آورده ام، مثل این صبح‌های خوشایند بهار که من با تمام قلبم لذت می برم. من تنها هستم و احساس لذت بردن از وجود در این نقطه، که برای سعادت روح مانند من ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید
31 December 2018
31 December 2018
تایم لاین مورد 4

تایم لاین مورد 4

من محتوای مورد جدول زمانی است برای تغییر این متن روی دکمه ویرایش کلیک کنید. آرامش فوق العاده تمام روح من را به دست آورده ام، مثل این صبح‌های خوشایند بهار که من با تمام قلبم لذت می برم. من تنها هستم و احساس لذت بردن از وجود در این نقطه، که برای سعادت روح مانند من ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید